ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
พนักงานฝึกอบรม (เกรด 4 - 5) ส่วนพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ 1 ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
ตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ
-
รายละเอียดงาน
-
คุณสมบัติ
1. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านทรัพยากรมนุษย์ วัดผลและสถิติ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
2. อายุไม่เกิน 37 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
และ Adobe Photoshop ได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
สถานที่ทำงาน
วิธีการสมัครงาน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2566 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th สอบถามเพิ่มเติมที่ GHBANK Call Center : 0-2645-9000,02-202-1076 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ : http://bit.ly/2MkPK64
ข้อมูลบริษัท
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่อยู่
63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
www.ghbank.co.th
อีเมล
โทร
02-202-1076