ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
ผู้แทนขาย
เงินเดือน
ตามตกลง
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน
เป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ปุ๋ย หรือน้ำดื่ม
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- บุคลิกดี การสื่อสารดี มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
- หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบขับขี่ สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สถานที่ทำงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
ส่งทาง e-mail : hrstpipl@gmail.com หรือ ทาง line 092 2810029
ข้อมูลบริษัท
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯในเครือ เป็นผู้นำธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้าง เม็ดพลาสติก โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดหมุนเวียนมาตรฐานระดับสากล กาวน้ำ/กาวผง คอนกรีตผสมเสร็จ กระเบื้องหลังคา สีพลาสติก ไฟเบอร์ซีเมนต์ ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และสหพันธ์ยุโรป เป็นบริษัทรายแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบันนานาชาติ และรางวัลมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001, มาตรฐานการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS18001, รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม รางวัลระดับเหรียญทอง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์
ที่อยู่
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
www.tpipolene.co.th
อีเมล
โทร
0922810028