2 ขั้นตอน เพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลประกาศของท่าน

Note

เพื่อความปลอดภัย รหัส OTP จะหมดอายุภายใน 5 นาทีหลังจากระบบส่ง OTP ให้
ท่านสามารถกดส่ง OTP ใหม่อีกครั้งได้หากหมดอายุ

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2